ประกาศตำแหน่งงาน กรมที่ดิน รับพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

ประกาศตำแหน่งงาน กรมที่ดิน รับพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง


กรมที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
  - เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  - สถาปนิก
  - นักวิทยาศาสตร์
  - นักวิชาการเกษตร
  - นักสำรวจดิน
  - นิติกร
  - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
  - เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพภ่าย
 
 ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM