ประกาศงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ จ.เพชรบุรี รับพนักงานจ้าง 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ จ.เพชรบุรี รับพนักงานจ้าง 3 อัตรา


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มีความประ สงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
 
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท วุฒิ ปวช.ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขายหรือทางอื่นที ก.อบต.กำหนด
 
 2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท วุฒิการศึกษา ม.ต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท วุฒิการศึกษา ม.ต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนี้
 
 ผู้สนใจสมัครสอบ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต,หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0 3246 7322-4


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM