ประกาศรับสมัครงาน อบจ.พัทลุง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 38 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศรับสมัครงาน อบจ.พัทลุง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 38 อัตรา


อบจ.พัทลุง รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   - พนักงานขับเครื่องยนต์ขนาดกลาง 10 อัตรา
   - พนักงานขับเครื่องยนต์ขนาดหนัก   2 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 9 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจ  2 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ  2 อัตรา
   - พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
   - พนักงานขับเครื่องจักรกล  8 อัตรา
 
 สมัครด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ ฝ่ายง านบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  อ. เมือง จ.พัทลุง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM