กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปริญญาตรี 8 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปริญญาตรี 8 อัตรา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปริญญาตร ี 8 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 พนักงานราชการ
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี (1 อัตรา)
 - วุฒิปวช.พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์
 
 2. เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี (1 อัตรา)
 
 3. เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต (1 อัตรา)
 - วุฒิ ปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์
 
 4. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยภูมิ (1 อัตรา)
 
 5. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี (1 อัตรา)
 
 6. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง (1 อัตรา)
 
 7. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านการบัญชี) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน (1 อัตรา)
 
 8. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 7 จังหวัด (เฉพาะที่ประสงค์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ) ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM