ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.พนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา
 2.บริกร 1 อัตรา
 3.คนสวน ประจำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ 2
 4.คนสวน ประจำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  2 อัตรา
 5.คนงาน ประจำอาคารสถานที่     8 อัตรา
 6.คนงาน ปฏิบัติงานซ่อมสายทาง  7 อัตรา
 
 สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เลขที่ 55 หมู่ 7 ถ.ศูนย์ราชการวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์  0-3533-6582  ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2552 Web site  www.ayutthaya-pao.th.com  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM