ประกาศงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน 1 อัตรา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนัก งานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 12 มี.ค. 2552   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM