สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก รับพนักงานรณรงค์เผยแพร่ : SIAMHRM.COM

สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก รับพนักงานรณรงค์เผยแพร่


สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก ซึ่งประกอบด้วยโคร งการอาหารกลางวันเพื่อเด็กในชนบท โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรใน ชนบท โครงการอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท แ ละโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานรณรงค์ เผยแพร่
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 - สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 - สามารถเขียนข่าวและบทความได้
 - สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน
 
 สนใจสมัครส่งจดหมายสมัครงานและสำเนาเอกสาร รวมทั้งผลงานการเขียนข่าวและบทความเกี่ยวกับปัญหาเด็ก (งานเขียนใหม่) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาไปยัง สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็กเลขที่ 169/175 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 12 (ซ.วัดดีดวด) เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 Tel.0 2412 7126 Fax 0 2412 3176 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM