สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ มาแต่ งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามรายละ เอียดดังนี้
    1.เป็นข้าราชการพลเรือน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
    2.มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม สวัสดิการ หรือด้านการสรรหา แต่งตั้งเลื่อน
       ขั้นเงินเดือน
    3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM