ประกาศรรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศรรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2552 ดังต่อไปนี้
 
 1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
     ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
     สารสนเทศ (มีประสบการณ์ด้านการดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายและระบบ
     สารสนเทศ)
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
     ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์
 3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     จำนวน 1 อัตราปวช. ทุกสาขา(มีประสบการด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์
     เบื้องต้น)
 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2552  สมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือที่ www.dru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2465-9777


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM