ประกาศรรับสมัครงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศรรับสมัครงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 อัตรา


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้ างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยา ธิวิทยา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM