ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมการแพทย์ รับ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมการแพทย์ รับ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมการแพทย์

มีประสงค์รับเจ้าหน้า ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM