สนง.นโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท บัญชี/เศรษฐศาสตร์ : SIAMHRM.COM

สนง.นโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท บัญชี/เศรษฐศาสตร์


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักบัญชี กลุ่มกองทุนพลัง (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มกองทุนพลังงาน (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2612 1555 ต่อ 460, 452, 454 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM