สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน ดังนี้ : SIAMHRM.COM

สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน ดังนี้


สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือนจำนวน 5 สายงาน เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด ศภ.4 รับสมัครดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ศุลการักษ์ 8 อัตรา
พนักงานประจำเรือ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 ถ.นครใน อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0 7431 1014 ระหว่างวันที่ 12-30 มกราคม 2552 ในวันและเวลาการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM