สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน : SIAMHRM.COM

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ในการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวตอร์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลคอมพิวเตอร์ สำนักงานฯ และดูแล เวปไซด์ และ การประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีนิเทศน์ศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คุณสมบัติพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนตามวุฒิ

ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานทางหลวงชนบทกำหนด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 37/2 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2192 -3139 และ 0-2192-3378
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM