สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ 2 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ 2 อัตรา


รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ 2 อัตรา
(บัดนี้ - 30 มกราคม 2552)

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา การศึกษาศาสตร์
การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านเอกสาร หรือธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
- มีความรับผิดชอบสูง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้

สนใจติดต่อ ทางจดหมาย สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ ทาง E-mail:
pchindanil@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02- 8785025


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM