ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา : SIAMHRM.COM

ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 2 อัตรา


ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด
2. นักวิชาการพัสดุ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งตามกำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://anamail.hpc3.moph.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM