สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่ง เศรษฐกร วุฒิปริญญาโท : SIAMHRM.COM

สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่ง เศรษฐกร วุฒิปริญญาโท


สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่ง เศรษฐกร วุฒิปริญญาโท

ลูกจ้างชั่วคราว
เศรษฐกร
- วุฒิปริญญาโท ในประเทศหรือต่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ และการคลัง
- มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่านพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กทม.โทร.0 2273 9020 ต่อ 3154, 3136 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM