กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัคร พนักงานราชการ : SIAMHRM.COM

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัคร พนักงานราชการ


กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (8 อัตรา)
- อายุ 18-35 ปี วุฒิป.6- ปวช. ด้านพาณิชยการทุกประเภท
- สามารถบันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือ แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2551- 30 เมษายน 2552
พนักงานสำรวจชั่วคราว
- เพศชายอายุ 18-35 ปี วุฒิม.6- ปวช.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2552
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสถิติ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ถ.โยธา เขตสัมพันธวงศ์ กทม.ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM