รมว.แรงงาน ใช้งบฯ 1 หมื่นล.ช่วยผู้ประกอบการ-สร้างอาชีพ : SIAMHRM.COM

รมว.แรงงาน ใช้งบฯ 1 หมื่นล.ช่วยผู้ประกอบการ-สร้างอาชีพ
นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัญหาการว่างงานของแรงงานไทยในสภาวะเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ว่า จะต้องให้รัฐมนตรีและรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
        นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานจะของบ 10,000 ล้านบาท จากกองทุนสวัสดิการแรงงาน ที่มีอยู่ 500,000 ล้าน ออกมาบริหารจัดการปล่อยให้โรงงานได้กู้เอาไปประคับประคองเศรษฐกิจ แต่ต้องมีข้อแม้ว่าห้ามเลิกจ้างแรงงาน ประมาณ 4,000 ล้าน จะเอาไว้ให้แรงงานที่อยากประกอบอาชีพอิสระได้กู้ไปทำทุนค้าขายหรือทำมาหากินงานด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลังจากปีใหม่นี้จะต้องเร่งให้เป็นรูปธรรม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM