สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม ระดับ 4 : SIAMHRM.COM

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม ระดับ 4


สำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการศาลยุติธรรม 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท
- วุฒิปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์บริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุและแต่งตั้งสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองเรียน ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม.10900 โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลักทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกได้ที่ www.ojoc.coj.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM