บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน วุฒิปวช. ช่างยนต์ : SIAMHRM.COM

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน วุฒิปวช. ช่างยนต์


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานระดับ 2 ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
- วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างยนต์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ชั้น 1 โซน B โทร.0 2831 3378 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชาร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM