ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครนักวิจัยทางเทคโนโลยี : SIAMHRM.COM

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับสมัครนักวิจัยทางเทคโนโลยี


คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา เทคโนโลยี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยเพื่อผลิตเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถคิดค้น สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้

สนใจติดต่อ ทางจดหมาย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ ทาง E-mail:
yupawand@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02- 8785025 (บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2551)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM