สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ


ช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน 4 จำนวน 3 อัตรา ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครวันที่ 17-21 พ.ย.2551 นี้   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM