การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัคร นักกายภาพบำบัด : SIAMHRM.COM

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัคร นักกายภาพบำบัด


การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักกายภาพบำบัด
- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตกายภาพบำบัด
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านกายภาพบำบัดทางกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกายภาพบำบัด กองกีฬาเวชศาสตร์ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารสำนักงานผู้ว่าการ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.โทร.0 2369 1476, 0 2319 9455 หรือ 0 2318 0940 ต่อ 1091 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM