โครงการงานสำรวจบ่อบาดาลของภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร : SIAMHRM.COM

โครงการงานสำรวจบ่อบาดาลของภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร


โครงการงานสำรวจบ่อบาดาลของภาครัฐ

เจ้าของโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานสำรวจสภาพบ่อบาดาลของภาครัฐ พร้อมแผนที่แสดงสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลโดยอ้างอิงตำแหน่งด้วยเครื่องมือ GPS (Globile Positioning System) ข้อมูลการตรวจวัดระดับน้ำ , ข้อมูลทางกายภาพ , ทางเคมี , ข้อมูลสถานภาพบ่อ , รูปถ่าย , แผนที่และอื่นๆ ตามเอกสารการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
การสำรวจภาคสนามอยู่ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศครอบคลุม 15 จังหวัดปริมาณบ่อบาดาลประมาณ 35,011 บ่อ โดยแบ่งการสำรวจภาคสนามเริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัยและตาก ประมาณระยะเวลาการปฏิบัติงาน 364 วันต่อการปฏิบัติงานของทีมสำรวจ 2 ชุดประกอบด้วยหัวหน้าชุด 2 คน และทีมสำรวจย่อย 10 ทีม ทีมละ 2 คน รวม 22 คน ขั้นตอนปฏิบัติงานมี ดังนี้

ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม
1. จัดหาและทำข้อมูลพื้นที่ , ข้อมูลบ่อบาดาลเบื้องต้นและวางแผน
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเสนอบริษัท
2. จัดหาบุคคลากรปฏิบัติงานและจัดการอบรมบุคคลากร
2.1 หัวหน้าชุดสำรวจ จำนวน 2 คน คุณสมบัติ
2.1.1 เพศชาย อายุ 21 - 36 ปี
2.1.2 วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
2.1.3 มีประสบการณ์งานด้านบ่อบาดาลหรืองานที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 มีความรับผิดชอบสูง
2.1.5 สามารถเดินทางและพักในพื้นที่ได้
2.1.6 มีคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
2.1.7 มีมือถือที่เปิดสัญญาณ GPRS ได้
2.1.8 มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ( มีค่าเช่าและค่าน้ำมันให้ )
2.2 ผู้ปฏิบัติงานสำรวจ 10 ทีม จำนวน 20 คน คุณสมบัติ
2.2.1 มีความรู้ด้านช่างเทคนิค
2.2.2 เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
2.2.3 มีอาหารเช้า , เย็น และที่พักให้
2.2.4 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2.2.5 สามารถเดินทางและพักในพื้นที่ปฏิบัติงานได้
2.2.6 ถ้ามีจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง (มีค่าเช่าและค่าน้ำมันให้)
2.2.7 มีโทรศัพท์มือถือ
2.2.8 มีบุคคลเซ็นค้ำประกันรับรอง (ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป)

เงินเดือน 8,000 - 10,000 บาท

สนใจติดต่อ คุณพงศกร
หมายเลข 081 563 6274
E - mail :
ADDY2000@sanook.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM