สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม.ตั้งแต่วันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM