สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง


สำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่งานยุติธรรม
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และศิลปะศาสตร์
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ ซึ่งต้องมีวุฒิทางบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
4. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่
http://job.oja.go.th หรือ www.oja.go.th ที่ Icon การรับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมชั้น 14 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM