โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งคนงาน ( ฝ่ายโภชนาการ ) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งคนงาน ( ฝ่ายโภชนาการ )


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งคนงาน(ฝ่ายโภชนาการ) 1 อัตรา
ให้ผู้สมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่ห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 2 โทรศัพท์ 0 7727 3231 ต่อ 2007
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM