มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : SIAMHRM.COM

มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักวรรดิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานหรือขั้นสูงกว่าได้ดี
- ใช้ Tool เหล่านี้ หรือพร้อมจะเรียนรู้ ACCESS VBA, VB, VB.Net, PL/SQL
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา หรือดูแลงานที่มีฐานข้อมูล
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถ.จักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10101 Tel.0 2226 5925-6 ต่อ 25243, 5244 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM