ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าวรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล : SIAMHRM.COM

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าวรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าวรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสนใจ

ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกรุงเทพฯ 0819888407 คุณศศิธร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM