สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ป่าไม้ : SIAMHRM.COM

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ป่าไม้


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ป่าไม้ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี มีความรู้งานเอกสาร พิมพ์งานคอมพิวเตอร์ได้ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ด้านป่าไม้ (ส่งเสริม เผยแพร่ อบรม) เงินเดือน 5,200 บาท (พนักงานจ้างเหมา)
- วุฒิ ม.3, ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ควรมีภูมิลำเนาอยุ่ในเขตบ้าโป่ง จ.ราชบุรี
หลักฐาน รูป 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ผลการศึกษา อย่างละ 1 ชุด ใบรับรองแพทย์
สนใจติดต่อ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที 3 (บ้านโป่ง) 54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0 3221 1025, 0 3234 4896 ต่อ 431 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM