ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร รับพยาบาลวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านวันล่ะ 3 ชั่วโมง : SIAMHRM.COM

ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร รับพยาบาลวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านวันล่ะ 3 ชั่วโมง


ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร รับพยาบาลวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านวันล่ะ 3 ชั่วโมง
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ
ค่าจ้าง
- ชั่วโมงละ 200 บาท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
02-5655257-58 ติดต่อเรื่องสมัครงานพยาบาลวิชาชีพ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM