วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห่ง อาจารย์พยาบาล : SIAMHRM.COM

วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห่ง อาจารย์พยาบาล


วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล
- วุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาล (เด็ก, มารดาและทารก, ผู้ใหญ่, ผู้สูงอายุ อนามัยชุมชนและการพยาบาลจิตเวช) หลายอัตรา
สนใจติดต่อที่ วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล โทร.08 1592 9026


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM