สถาบันอาหาร รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 9 อัตรา : SIAMHRM.COM

สถาบันอาหาร รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 9 อัตรา


สถาบันอาหารเป็นผู้ให้บริการ แก่ผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งในรูปแบบของการดำเนินงาน และการใช้การสนับสนุน เพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารสู่ระดับสากล และเป็นองค์กรประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกปัจจุบันอาหารมีความประสงค์ระดับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อร่วมงานกับสถาบัน ดังนี้
1. นักวิชาการข้อมูล 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณอุตสหากรรมมหาภาค การตลาด บริหาร
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย 1-5 ปี
- มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสหากรรม
- สามารถใช้โปรแกรม SPSS, E-View
- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2. ผู้ช่วยวิชาการข้อมูล (ชั่วคราว)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ/ เอกชน/ ได้
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office
3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ชั่วคราว) 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
4. นักวิชาการ (Thermal Process) 2 อัตรา
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านโรงงาน (อาหาร)
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: plyaport_
p@nfi.or.th thanaporn_a@nfi.or.th suriyah@nfi.or.th หรือส่งจดหมายสมัครงาน แนบประวัติมาได้ที่แผนกบุคคล สถาบันอาหาร เลขที่ 2008 ซ.จรัญ40 ถ.จรัญฯ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.10700 ติดต่อสอบถามได้ ที่ โทร.0 28868088 ต่อ 1301, 1302 www.nfi.or.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM