กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี


สำนักงาน กศน. จ.ระยอง คัดเลือกบุคคลเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.รับรองให้เป็นข้าราชการครู
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.ในวันราชการ สอบถามกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการโทร.0 3861 7317 ต่อ 117


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM