กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์


กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์
- เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตความรับผิดชอบชองสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM