กรมที่ดิน รับสมัคร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา : SIAMHRM.COM

กรมที่ดิน รับสมัคร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา


กรมที่ดินมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
- วุฒิปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่ว ไป สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2503 3369, 0 2503 2110-9 ต่อ 402, 405 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM