สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง


สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัยของนก ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกและธรรมชาติ พร้อมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ให้ความรู้แก่สมาชิกองค์กร และผู้สนใจทั่วไป ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้กิจกรรมดูนกเป็นที่แพร่หลาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความรัก ความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก
- รับผิดชอบการเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม
- ดำเนินการให้มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้น
- จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก
- ทำงานร่วมกับอาสาสมัครเพื่อขยายฐานสมาชิก

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญาตรี ด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 – 2 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และบุคลิคภาพที่ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีทักษะในการพูดและเขียนบรรยายภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทน และเสียสละ สามารถทำงานล่วงเวลาและในวันหยุดได้
- มีใจรักธรรมชาติ
- ถ้ามีความสามารถทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ด่วน!!! หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 กันยายน 2551
ส่งเอกสารแนะนำตัว พร้อมรูปถ่าย ที่ อีเมล์
kritsana@bcst.or.th , bcst@bcst.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-691-4493


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM