โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปีเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัคร : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปีเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัคร


โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปีเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 1 ตำแหน่ง ติดต่อสอบถาม 081-7907260 หรือ 044-229059-60 ต่อ 116


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM