เทศบาลศรีสระเกษ รับสมัครครู ผู้ดูแลเด็ก และ ครูสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : SIAMHRM.COM

เทศบาลศรีสระเกษ รับสมัครครู ผู้ดูแลเด็ก และ ครูสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


เทศบาลเมืองศรีสระเกษ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ครูผู้ดูแลเด็ก
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และหากเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษาตึกเก่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสระเกษ ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสระเกษ โทร.0 4562 0211-4 ต่อ 165 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM