รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศาลฎีกา เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศาลฎีกา เปิดรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศาลฎีกา รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
- สามารถพัฒนาระบบ Web Application ได้
- สามารถพัฒนาภาษา PHP ได้
- สามารถใช้ฐานข้อมูล My SQL, SQL Server ได้
- มีประสบการณ์
- สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องเบื้องต้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
- สามารถติดตั้งโปรแกรม ประยุกต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศาลฎีกา
ศาลฎีกา เลขที่ 6 ถ.ราชดำเนินใน แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 Tel.0 2221 2009, 0 2226 4380 โทรสาร 0 2221 2009, 0 2226 4380 E-mail:
scourt@supremecourt.or.th www.supremecourt.or.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM