มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา


- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ปริญญาโท/ตรี คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ปริญญาโท/ตรี การเงิน/บัญชี
- นักวิชาการศึกษา 1 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์/วิจัยการศึกษา/การวัดผล
- การศึกษา/การวัดและประเมินผลการศึกษา
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ปริญญาโท/ตรี เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา
- วิศวกร 1 ปริญญาโท/ตรี ไฟฟ้า/โยธา

สมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 2 ชั้น 4
หรือ www.dru.ac.th หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2465-9777


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM