สถาบันบำราศนราดูร รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 30 อัตรา : SIAMHRM.COM

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 30 อัตรา


สถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ 30 อัตรา
- วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2590 3440 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM