สำนักงานประจำศาล จังหวัดเลย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราาว : SIAMHRM.COM

สำนักงานประจำศาล จังหวัดเลย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราาว


สำนักงานประจำศาลจังหวัดเลย มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งดังนี้
นิติกร
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM