มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีน : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีน

คุณวฒิปริญญาตรี
อายุระหว่าง 22-35 ปี
มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. -28 ก.ค. 51

ติดต่อ
ฝ่ายบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
พิษณุโลก
โทร 055-298438 ต่อ 117 หรือ 142 (สาขาศิลปศาสตร์)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM