คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : SIAMHRM.COM

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา รมหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 27 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรี
• สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
• มีประสบการณ์การทำงาน

ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่ายเอกสารแสดงคุณวุฒิไปที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ตึกสำนักงานอธิการบดี
ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม.10700 หรือ E-mail : ict_
su@hotmail.com

ลักษณะงาน
• งานธุรการทั่วไป
• พิมพ์เอกสาร
• ติดต่อบุคคล

ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 2551
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณ ณดล โทร 02-4354869


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM