โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา และพยาบาลวิสัญญี 2 ตำแหน่ง บรรจุเป็นข้าราชการ : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา และพยาบาลวิสัญญี 2 ตำแหน่ง บรรจุเป็นข้าราชการ


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา และพยาบาลวิสัญญี 2 ตำแหน่ง บรรจุเป็นข้าราชการ

สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ตึกฝ่ายการพยาบาล (919 ม. 4 พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. )
คุณสมบัติ
1. รับเฉพาะเพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. สามารถอยู่เวร บ่าย ดึกได้

หลักฐาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
2. วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
6. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ

สามารถสมัครตนเองได้ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตึกฝ่ายการพยาบาลรถเมล์ สาย 91 ลงหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์ต่อถึงเลยค่ะสาย 165 ลงหน้าปากทาง(นั่งมอเตอร์ไซด์หรือเดินอีกนิดหน่อยค่ะ)(หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-421-2222 ต่อ 8926 ฝ่ายการพยาบาล)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM