โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาล : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาล


โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครระยะเวลาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ค่าตอบแทน 9,530 บาท
สนใจสามาถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 4259 3110-2 ต่อ 1106 หรือ
www.jvnkp.org


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM