สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ รับสมัคร ล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาญี่ปุ่น : SIAMHRM.COM

สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ รับสมัคร ล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาญี่ปุ่น


สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สฝคป.)
ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.ago.go.th/news_51/humanrights_120651.html


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM