สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เศรษฐกร/นวช.เกษตร : SIAMHRM.COM

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เศรษฐกร/นวช.เกษตร


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เศรษฐกร/นวช.เกษตร 9 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เศรษฐกร ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
- ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกทม.และ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง
2. นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานสถานีพัฒนา ที่ดินสระบุรี สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม และสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป (8 อัตรา)
- ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู้ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือจังหวัดปทุมานี นครนายก ลพบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกทม.และ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ถ.รังสิต- นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM